Mediavision: Nordiska streamingkunder positiva till abonnemang med reklam

PRESSRELEASE

8 December 2022

Prenumererade streamingtjänster för video, SVOD, finns idag i en majoritet av de nordiska hushållen. I takt med att marknaden mognat, har dock tillväxten bromsat in. Samtidigt har konkurrensen om hushållen ökat. Framöver skulle detta kunna leda till att fler aktörer väljer att erbjuda billigare streamingabonnemang med reklam, s k HVOD (hybrid video on demand). När Mediavision frågar kunderna, visar sig intresset för denna typ av tjänst vara stort i alla nordiska länder.

Sett över hela Norden finns idag ca 17 miljoner SVOD-abonnemang, fördelade över drygt sju miljoner hushåll. Om dagens kunder får avgöra, skulle lite fler än fyra miljoner av dessa abonnemang kunna omformas till billigare varianter med reklam. Detta framkommer i Mediavisions nyligen publicerade analys av den nordiska TV- och streamingmarknaden. Analysen visar även att lägre priser skulle generera nya abonnemang, både till hushåll som har SVOD sedan tidigare och till helt nya kunder. Sammantaget skulle resultatet bli en fortsatt tillväxt, tack vare hybridabonnemangen.

 

 

Ännu betalar ganska få hushåll i Norden för en TV-streamingtjänst som delvis finansieras av reklam. I dagsläget är det i huvudsak aktörer med TV-bakgrund; exempelvis danska och norska TV 2 Play, finska Ruutu Plus och Discovery Plus.

– Intresset för reklamfinansierade prenumerationer visar sig särskilt i hushåll med flera abonnemang. Knappast förvånande visar analysen att priset påverkar konsumentens vilja att teckna abonnemang, kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Att konsumenterna blir mer prismedvetna i tider av ekonomisk oro är inte heller överraskande. Billigare, reklamfinansierade, abonnemang tycks kunna vara ett sätt att driva tillväxt. Mediavisions bedömning är att fler hybridlösningar skulle kunna ha en framtid i Norden.