Mediavision: Antalet digitala medieabonnemang når nya rekordnivåer i Norden

PRESSRELEASE

20 December 2022

Mediavisions senaste analys av den nordiska mediemarknaden visar att antalet digitala medieabonnemang per hushåll, ökat till nya rekordnivåer under hösten 2022. Ökningen drivs primärt av en ökad penetration av ljudprenumerationer, i synnerhet ljudböcker och podcasts.

Idag prenumererar ett nordiskt hushåll i snitt på 2,6 digitala medieabonnemang, vilket är en ny rekordnivå. Denna siffra är nära 20 procent högre jämfört med samma period förra året och alla mediekategorier växer.

 

 

Ökningen kommer främst från ljudabonnemang, som för första gången passerar 1,0 abonnemang per hushåll. Inom ljudkategorin växer både ljudböcker och podcasts kraftigt. Betalda musikabonnemang har varit stabila de senaste åren, med en genomsnittlig nordisk hushållspenetration på 45 procent. Trots en kraftig ökning av stacking, har de nordiska hushållens digitala mediautgifter bara ökat med 3 procent jämfört med samma period förra året.

– Trots det rådande hotet om en lågkonjunktur, fortsätter aptiten för digitala medieabonnemang att växa i Norden. Detta kan delvis förklaras av den pågående digitala transformationen. Men vi ser också att digitala medier generellt sporrar ett ökande intresse för betald media, kommenterar Natalia Borelius, projektledare på Mediavision. Sett till hushållens nuvarande köpplaner, verkar tillväxten fortsätta under 2023. Detta kan givetvis förändras, om konjunkturen försämras.