Mediavision: Hushållens köp av media ökar, även i Q1 2023

PRESSRELEASE

11 May 2023

Idag betalar över 90 procent av hushållen i Sverige för någon form av medieabonnemang. Trots stigande räntor, inflation och ökad ekonomisk oro syns ingen avmattning inom betald media. Tvärt om uppmäts i Mediavisions senaste analys en ny rekordnivå för hushållens sammantagna medieutgifter. Allra mest betalar hushållen för TV- och streamingabonnemang.

Under första kvartalet 2023 betalade ett hushåll i Sverige i genomsnitt 807 kronor per månad för medietjänster. Sett över ett år betyder detta att hushållen lägger nära 10 000 kronor på media. I summan ryms både abonnemang och styckköpta medier. Med andra ord ingår allt från Netflixabonnemang till ljudböcker, Spotify, biobiljetter, gaming och tidningar – både papper och digitalt. Under det senaste året noterar Mediavision en ökning av hushållens medieutgifter på 5 procent. Den försämrade hushållsekonomin tycks därmed inte ha påverkat betalningsviljan.

Sett över de olika medieslagen är TV och videostreaming överlägset störst. Delvis förklaras detta av de svenska konsumenterna skaffat allt fler tjänster. Detta gör att mer än hälften av hushållens mediebudget går till TV och video-streaming, efter en tillväxt på 9 procent under de senaste 12 månaderna. Men även betalning för ljudböcker och podcasts har vuxit.

 

 

När det gäller tidningar och magasin noteras en fortsatt, om än relativt långsam, omfördelning mot digitala tjänster. Störst utgiftspost inom kategorin är abonnemang av dagspress. Av dessa utgifter har digital dagspress andel ökat från 35 till 40 procent under det senaste året. Sammantaget utgör dock digital dagspress mindre än 5 procent av de totala medieutgifterna.

– Trots en utmanande tid, kan vi se att hushållen i Sverige är trogna sina medieköp kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision. Och inte bara det, analysen visar även att hushållen idag betalar för fler medieabonnemang än någonsin tidigare. Precis som vi noterat vid andra konjunktursvackor spelar medierna en mycket viktig roll i vår vardag. Kanske till och att medietjänsterna blir extra viktiga när annat får stå tillbaka.