Mediavision: Stort intresse och hög betalningsvilja för nordiskt innehåll

PRESSRELEASE

20 June 2023

Nordiska tv-tittare har alltid haft ett stort intresse för lokalproducerat innehåll. Det visar sig inte minst bland hushåll som prenumererar på en betald streamingtjänst, även kallat SVOD. Hälften av de nordiska SVOD-hushållen säger sig vara villiga att betala extra för ett större utbud av lokala filmer och serier. Detta framkommer i Mediavisions senaste innehållsanalys.

Nära hälften av alla nordiska hushåll som betalar för en streamingtjänst, d.v.s. SVOD, hävdar att de är beredda att betala EUR 1–3 extra per månad för att få tillgång till ett större utbud av lokala filmer och serier. Nästan 25 procent av hushållen skulle betala EUR 3 per månad för detta. Bland streamingtjänsterna sticker Apple TV+ ut, med en klar majoritet av sina prenumererande hushåll i Norden som är villiga att betala mer för ett större utbud av lokala filmer och serier. Apple TV+ har idag ett relativt litet bibliotek jämfört med sina streamingkonkurrenter och är den enda tjänsten utan nordiskt innehåll.

 

 

Lokalt producerade filmer och serier står fortfarande för en liten andel av streamingtjänsternas totala innehållsutbud, cirka 2 procent sett till utbud i timmar. De flesta globala tjänsterna har idag något nordiskt innehåll, men huvuddelen av det lokalt producerade innehållet finns hos lokala tjänster som Viaplay, Cmore/TV4 Play och Discovery.

– Flera globala streamingtjänster har investerat i nordiskt innehåll, men i begränsad omfattning, kommenterar Natalia Borelius, senior analytiker på Mediavision. Det finns också indikationer på att många aktörer lägger om sina innehållsbudgetar, till följd av tuffare marknadsförhållanden. Den höga efterfrågan och viljan att betala för lokala filmer och serier i Norden kan dock vara en drivkraft för att höja priserna, i kombination med ytterligare lokalt innehåll.