Mediavision: 900 miljoner kronor i uteblivna streamingintäkter på grund av delning

PRESSRELEASE

31 August 2023

Att dela SVOD-abonnemang är idag en utbredd företeelse. Vid halvårsskiftet var det ca 1,4 miljoner SVOD-konton som nyttjades av personer utanför det betalande hushållet. Det här har blivit till ett växande bekymmer för streamingaktörerna, eftersom det hämmar tillväxten. Flera bolag ser nu över möjligheterna att begränsa delning. Teoretiskt skulle dagens delare kunna bidra till en fortsatt stark tillväxt, om de i stället blev betalade kunder. Om de skulle betala ett genomsnittspris skattar Mediavision värdet av de idag uteblivna intäkterna till nära 900 miljoner kronor (exkl. moms) per år.

I Sverige delades nära 1,4 miljoner SVOD-abonnemang utanför det betalande hushållet vid halvårsskiftet. Nästan hälften av alla med en SVOD-tjänst delar minst ett abonnemang med någon utanför hushållet. Om denna delning upphörde skulle SVOD-marknaden jämfört med idag potentiellt kunna växa upp till 16 procent. Antal abonnemang skulle då öka från dagens 7,3 miljoner till 8,7 miljoner. Baserat på hushållens snittutgifter för fristående streamingtjänster, skattas de uteblivna intäkterna till ett värde av nära 900 miljoner per år (exkl. moms).

 

 

Netflix var först med åtgärder för att stoppa kontodelning, men även Disney ser över sin delningspolicy. För bolagen är förhoppningen att detta ska sätta ytterligare fart på tillväxten, i synnerhet i hushåll som redan visat intresse för tjänsterna. Men Mediavisions analys pekar också på risker. Ett stopp mot delning kan innebära att vissa betalande hushåll faktiskt lämnar.

– Nästan hälften av alla SVOD-hushåll i Sverige delar minst ett abonnemang utanför hushållet, vilket visar hur utbrett fenomenet är, kommenterar Marie Nilsson, vd på Mediavision. Många har helt enkelt satt detta i system och ”tvingas” hushållen prioritera, ökar risken att tjänster väljs bort. Mycket talar dock för att alla aktörer kommer att se över lösenordsdelningen, vilket sannolikt leder till både ökade kundrörelser och till fler kunder för SVOD-tjänsterna.