Mediavision: Streaming breddar rollen för tv-tillverkarna

PRESSRELEASE

18 September 2023

Då TV-tittandet övergår till streaming har efterfrågan på internetanslutna TV-apparater ökat snabbt och är idag normen. Hela 75 procent av hushållen i Norden har en TV som är ansluten till internet. De flesta TV-tillverkare närmar sig också innehåll, antingen genom egna tjänster eller genom tillhandahållande av andras innehåll. Detta kommer sannolikt innebära ökad konkurrens framöver.

70 procent av hushållen i Norden har idag en betald streamingtjänst. Under en tid har detta även ökat efterfrågan på TV-apparater med internetanslutning. Hela 75 procent av hushållen i Norden har idag åtminstone en TV-apparat med internetanslutning (CTV). Detta kan vara antingen via externa enheter som Apple TV, Google Chromecast etc., eller integrerat i själva TV-apparaten. Generellt sett har övergången till streaming ökat efterfrågan på dessa produkter.

Mediavisions analys visar att det framför allt är innehavet av TV-apparater med integrerade internetanslutningar som växer snabbast. Nästan alla nyproducerade TV-apparater har idag inbyggd anslutning till internet. Detta har också inneburit en minskad efterfrågan på externa mediecenter. Detta framkommer i Mediavisions nya Consumer Device Report.

 

 

I den snabba utvecklingen av internetanslutna TV-apparater ser vi också nya affärsmodeller dyka upp. Ett exempel är “FAST”, en reklamfinansierad form av streaming som är gratis för konsumenterna. Detta tycks vara en ny utveckling som delvis drivs av TV-tillverkarna.

– Vi ser nu att en klar majoritet av hushållen i Norden har internetanslutna TV-apparater, kommenterar Fredrik Liljeqvist, senior analytiker på Mediavision. Detta har också möjliggjort för fler aktörer, såsom TV-tillverkarna, att vara involverade i innehålls- och aggregationsbranschen. Tillverkare som LG, Phillips, Samsung med flera erbjuder idag innehållstjänster till konsumenterna. Detta kommer sannolikt öka konkurrensen framöver, både när det gäller tittare och annonsörer.