Mediavision: Nordisk videomarknad närmar sig EUR 10 miljarder i omsättning

PRESSRELEASE

19 December 2023

Den nordiska TV- och videomarknaden har uppvisat stabil tillväxt sedan 2021, efter pandemin. Tillväxten förväntas fortsätta även i år, med en estimerad marknadsomsättning på EUR 9,8 miljarder för 2023. Marknaden har vuxit med två procent årligen de senaste fyra åren, och enligt estimat från Mediavision kommer omsättningen att överstiga EUR 10 miljarder år 2024. Den nordiska videomarknaden är motståndskraftig och har genomgått en kraftig digital transformation. Tillväxten för onlinevideo har vägt upp för tappet inom traditionell TV.

 

Den totala nordiska videomarknaden förväntas nå EUR 9,8 miljarder i omsättning under 2023. Marknaden har växt med två procent årligen de senaste fyra åren, med fast valutakurs (satt till 2019). Om denna tillväxt fortsätter kommer marknaden att överstiga EUR 10 miljarder år 2024. Den nordiska videomarknaden innefattar både annonser och betalda abonnemang för traditionell TV och online, samt bio och public service.

 

Onlinevideotjänster som SVOD (betalda streamingtjänster), TVOD (digital hyrfilm) och AVOD (annonsfinansierade streamingtjänster) har alla växt med 10 procent årligen de senaste fyra åren. Tillväxten har mer än kompenserat det tvåprocentiga årliga tappet som traditionell TV uppvisar under samma period. Detta presenterar Mediavision och baseras på konsumentundersökningar, marknadsdata och företagsrapporter.

 

 

Övergången till det digitala återspeglas också i utvecklingen av marknadsomsättningens andelar. Omsättningsandelen för traditionell TV har minskat från 50 procent år 2019 till 44 procent år 2023. Minskningen för bio förklaras av den stora nedgången under pandemin.

 

– Den nordiska videomarknaden växer fortsatt starkt, främst drivet av konsumenternas aptit för nya onlinetjänster, kommenterar Fredrik Liljeqvist, senior analytiker på Mediavision. Trots en försvagad ekonomi och en svag annonsmarknad ökar marknadsomsättningen. Antalet betalda streamingabonnemang fortsätter öka och närmar sig nu en total på 20 miljoner i Norden. För första gången ser vi nu även att tittandet på onlinevideo passerar traditionell TV på en nordisk aggregerad nivå.