Mediavision: Tre miljoner SVOD-abonnemang delas i Norden

PRESSRELEASE

6 May 2024

Lösenordsdelning för betalda streamingtjänster har blivit ett växande problem i takt med att marknaden mognat. I Norden, liksom på andra marknader, har flera åtgärder vidtagits för att motverka denna utveckling. Dock är problemet utbrett och trots ansträngningar delas över tre miljoner betalda streamingabonnemang i Norden, med endast en marginell minskning på cirka 250 000 prenumerationer under det senaste året.

 

Lösenordsdelning är ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Även i Norden har streamingtjänster kommunicerat avsikter att begränsa lösenordsdelning. Enkelt uttryckt är deras önskan att få betalt för alla användare som konsumerar innehåll på deras plattform. Och när marknaden mognar behöver tjänsterna hitta nya sätt för att öka tillväxten. Det finns en betydande potential i att omvandla delare till betalande kunder.

 

Vissa tjänster har redan tillämpat en hårdare strategi, och många tjänster planerar att införa striktare regler inom kort. Hittills har resultatet varit en minskning på 10 procent av delade abonnemang sedan våren 2023.

 

Potentialen är det som lockar. En konvertering av alla delade abonnemang skulle innebära en tillväxt på tre miljoner nya betalande abonnemang i Norden. Teoretiskt sett skulle det innebära en omsättningsökning – sett över hela Norden – på någonstans mellan EUR 200–300 miljoner.

 

Men det finns anledningar att ifrågasätta ett sådant starkt resultat. Många hushåll skulle troligen välja att inte prenumerera om de tvingas betala för ett helt abonnemang, eller välja ett annat billigare alternativ med reklam.

 

– Vi kan förvänta oss ytterligare ansträngningar från branschen för att bekämpa lösenordsdelning, kommenterar Fredrik Liljeqvist, senior analytiker på Mediavision. Strängare regler kommer sannolikt att hjälpa till att driva tillväxten för betald streaming, även om ökningen troligen inte når tre miljoner nya fullständiga abonnemang. Utfallet är osäkert, eftersom även lägre prissatta paket med reklam kommer att spela in. Vi kan se att hybridpaket med både konsumentbetalning och reklam börjar hitta en bredare publik här i Norden. För många hushåll kan detta vara ett sätt att gå från att låna, till att bli en betalande prenumerant, men det kan också innebära att dagens fullständiga prenumeranter väljer ett billigare alternativ.