Ljudmarknad

Podcasts, ljudböcker, radio och inte minst strömmad musik har en stark närvaro i de flesta svenskars vardag. På en snabbt växande ljudmarknad har Sverige dessutom utmärkt sig internationellt med flera framstående aktörer.

Mediavisions Insikt: Ljudmarknad ger en helhetsbild av den svenska ljudmarknaden; ljudbok, musik, podcasts och radio. Analysen följer den digitala transformationen över tid, samt visar på utvecklingen av betalströmmar och konsumentutgifter, för enskilda aktörer såväl som respektive delmarknads omsättning.

Mediavision följer både betalmarknad, annonsmarknad och public service. Genom kontinuerlig datainsamling möjliggörs analys av konsumtionsutveckling, konkurrens och värdeskapande – och sambanden däremellan.

Inom vilka segment växer podcastlyssnandet? Hur står sig FM-lyssnande gentemot strömmade ljudmedier/musik? Hur mycket betalar hushållen för ljud, och hur förhåller sig detta till utgifter för text och bild?

INNEHÅLL

  • Ljudkonsumtion: Utveckling på individ- (räckvidd, lyssnartid) och hushållsnivå (abonnemang, styckköp).
  • Utgifter: Hushållsutgifter betalda ljudmedier (och andel av totala medie-/accessutgifter).
  • Marknader & aktörer: Analys av marknaderna för musik- och ljudbokstjänster, samt radio- och podcastaktörer.

Mediavisions löpande analys Insikt: Ljudmarknad baseras på ca 12 000 årliga riksrepresentativa intervjuer med 15–74-åringar i Sverige. Vi adderar data från en rad bolagsrapporter samt publika och branschspecifika källor. Analysen publiceras kvartalsvis.

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Fredrik Liljeqvist

Projektledare

Josef Andersson

Analytiker