Medier & Marknad

I en tid av stark omvandling är det nödvändigt att också se till helheten. Mediavisions analys Medier & Marknader gör just det: Konsumtion, utgifter och tjänster/aktörer inom ljud, rörlig bild och text för hela den nordiska marknaden. Genom datainsamling möjliggörs analys av konsumtionsutveckling, konkurrens och värdeskapande – och sambanden däremellan. Medier & Marknader kartlägger hushållsutgifter per tjänst och aktör, liksom övergripande medieekonomi. I fokus är utgiftsfördelningen mellan ljud, rörlig bild, text och access.

Hur utvecklas total mediekonsumtion – video, ljud och text? Hur fördelas konsumentutgifterna mellan och inom olika medier? Hur konkurrerar aktörer mellan och inom olika medier?

INNEHÅLL

Affärscykler  för betaltjänster inom ljud, text och rörlig bild; Innehav, ARPU, räckvidd och penetration

Utgiftsfördelning mellan ljud, text och rörlig bild, inklusive kostnad för access, både gällande styckköp och prenumerationer

Churn & anskaffningsplaner SVOD och digital betal-TV, samt för ljud- och texttjänster

Mediavisions löpande analys Medier & Marknad baseras på ca 20 000 årliga riksrepresentativa intervjuer med 15–74-åringar i Norden. Vi adderar data från en rad bolagsrapporter samt publika och branschspecifika källor.

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Adrian Grande

Analytiker

Fredrik Liljeqvist

Projektledare