Nordic Piracy

Piracy har varit en utmaning för den nordiska mediebranschen i många år. Konsumtionen av video via illegala streaming- och nedladdningstjänster är utbredd och verkar inte minska trots ansträngningar från flertalet intressenter att begränsa förekomsten.

 

Dessutom har nya sätt att få olaglig tillgång till videoinnehåll fått fotfäste. Illegal IPTV (Internet Protocol Television) är betaltjänster som ger konsumenter tillgång till ett brett utbud av tv-kanaler och streamingtjänster till en bråkdel av kostnaden för motsvarande legala tjänster.

 

Med en mogen TV/streamingmarknad och ökande priser på legala tjänster är kriget mot piracy långt ifrån över. Mediavision har följt utvecklingen för piracy i Norden i mer än 10 år. Våra piracy-analyser täcker såväl konsumtion av serier och filmer som direktsänd sport. Illegal IPTV ingår också i analysen sedan 4 år tillbaka.

 

Analysen av piracy i Norden baseras på data från onlineenkäter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Respondenterna är 15-74 år gamla. Det totala antalet svarande är 4700.

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Natalia Borelius

Projektledare