Sport

Sportinnehåll är exceptionellt viktigt för såväl konsumenter som mediebolag och distributörer. Mediavision skattar att sport ensamt står för en tredjedel av den nordiska TV-marknadens totala intäkter (traditionella och online). I takt med ökad konkurrens har kostnaderna för sportinnehåll skjutit i höjden. 2020 har detta varit mycket tydligt, då flera av de största rättigheterna omförhandlats och landat på nya rekordnivåer. Men även covid-19 har påverkat marknaden. Bland annat genom att livebegränsningarna har gjort sändningsrättigheterna ännu viktigare.

 

Mediavision Nordic Sports Analysis är en djupgående analys av konsumentens intresse, betalningsvilja och betalgrad. Analysen omfattar över 90 sporträttigheter i Norden och ger en bred överblick av hur konsumenten värderar sporträttigheter. Den innehåller också jämförelser av de olika rättigheterna i Norden.

Några av frågorna som analysen besvarar:

Hur stort är intresset för att titta på sport via TV/online video?

Hur många betalar för premiumsport och hur mycket?

Vilka ligor och turneringar attraherar störst abonnentbas?

Hur prioriterar konsumenten och vad får abonnenterna att röra på sig?

Vilka kombinationer av sporträttigheter är mest intressanta för konsumenterna?

Vilka aktörer innehar vilka rättigheter – förändringar att vänta och konsekvenser?

 

Analysen bygger på cirka 7 000 riksrepresentativa intervjuer i Norden (15–74 år). Intervjudata syntetiseras med företagsrapporter, intervjuer med specialister och publik data. Analysen omfattar hela Norden (ej Island).

 

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Adrian Grande

Analytiker - Föräldraledig

Fredrik Liljeqvist

Projektledare