Sport

Sport är en exceptionellt stark innehållsgenre, både i traditionell TV och online. Därför är sport ett huvudintresse inte bara för konsumenten, men också för telekomaktörer och mediehus. Sport är enkelt uttryckt en grundpelare såväl för premium- som gratis-TV-tjänster. Förmågan att locka stor publik och trogna prenumeranter gör sportinnehåll unikt. Mediavisions Sports Analysis fokuserar den nordiska sportmarknaden och dess konsumenter – vad lockar konsumenten och hur ser själva affären ut?

Några av de frågor vi besvarar:

  • Hur stort är det allmänna intresset för att titta på sport via TV/online video?
  • Hur många hushåll betalar för premiumsport och hur mycket?
  • Vilka sporter genererar störst intresse?
  • Vilka ligor och turneringar attraherar störst abonnentbas?
  • Vilka ligor och turneringar prioriteras högst bland de intresserade?
  • …och vad får abonnentsbasen att röra på sig?

INNEHÅLL

Tittarintresse

Andel abonnerande hushåll

Konsumentintresse för specifika ligor och turneringar

Stacking och bundling

Premiumsport i traditionell TV jämfört med SVOD

Analysen baseras på intervjuer med ett riksrepresentativt urval på nära 7000 individer i åldrarna 15–74 i Norden. Data syntetiseras med publika källor, företagsrapporter och intervjuer med specialister. Analysen finns tillgänglig nordiskt samt landspecifikt.

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Gunnar Klöfver

Projektledare

Adrian Grande

Analytiker