Sport

Sport är exceptionellt viktigt för konsumenter, och därmed också för mediebolag och distributörer

Sport är unikt i sin förmåga att locka en stor och lojal abonnentbas – vilket gör genren till en hörnsten för betal-TV, public service och online streaming. Under de senaste åren, som en direkt effekt av onlinetransformationen, har konkurrensen intensifierats och kostnaderna för sporträttigheter ökat till nya rekordnivåer. Denna pris- och marknadsutveckling tvingar samtliga aktörer att ompröva och omvärdera sin syn på sport i allmänhet och specifika sporträttigheter i synnerhet.

Mediavision Sports Analysis är en djupgående analys av konsumentens intresse, betalningsvilja och betalgrad. Analysen omfattar över 90 sporträttigheter i Norden och ger en bred överblick av hur konsumenten värderar sporträttigheter. Den innehåller också jämförelser av de olika rättigheterna i Norden.

Några av frågorna som analysen besvarar:

Hur stort är intresset för att titta på sport via TV/online video?

Hur många betalar för premiumsport och hur mycket?

Vilka ligor och turneringar attraherar störst abonnentbas?

Hur prioriterar konsumenten och vad får abonnenterna att röra på sig?

Vilka kombinationer av sporträttigheter är mest intressanta för konsumenterna?

Vilka aktörer innehar vilka rättigheter – förändringar att vänta och konsekvenser?

 

Analysen bygger på cirka 7 000 riksrepresentativa intervjuer i Norden (15–74 år). Intervjudata syntetiseras med företagsrapporter, intervjuer med specialister och publik data. Analysen finns tillgänglig i en en upplaga som omfattar hela Norden (ej Island), samt landspecifika upplagor.

 

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Adrian Grande

Analytiker

Hanna Ranby

Analytiker