TV & Streaming

Sedan 2001 har Mediavision löpande följt access- och TV-marknaden i Sverige och Norden. Slutsatserna har presenterats i olika analyser men gemensamt för alla har varit vårt fokus på marknadsutveckling och värdeskapande.

Tack vare löpande datainsamling kan Mediavision säkerställa pålitliga jämförelser över tid. Analyserna omfattar både access- och TV-marknaderna i alla nordiska länder. Vårt know-how baseras på tre ben: Konsumenterna, marknaden och aktörerna.

Genom att utgå från konsumenterna (och vad de gör eller betalar för) kommer vi en bra bit. Men inte hela vägen. Det är minst lika viktigt att analysera de olika bolagen och marknaden som helhet. Hur utvecklas annonsmarknaden? Eller konkurrensen mellan globala och lokala aktörer? Hur paketerar och prissätter aktörerna distribution med innehåll?

INNEHÅLL

Affärscykler inom reklam- och betalmarknaderna

Hushållens utgifter för access och media

Betalningsvilja, motivation till köp samt priskänslighet

Bredband- och mobiltelefonspenetration

Utveckling av tittande, tjänsternas penetration
Kundattityder, preferenser och nöjdhet
Churn/ anskaffningsplaner, realiserad churn

Mediavisions löpande analyser inom TV & Streaming baseras på ca 20 000 riksrepresentativa intervjuer med 15–74-åringar i Norden varje år. Till detta adderas data från en rad bolagsrapporter, publika och branschspecifika källor. Den svenska analysen publiceras kvartalsvis, den nordiska halvårsvis.

Utdrag ur analysen

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Fredrik Liljeqvist

Projektledare

Hanna Ranby

Analytiker