Allt mer webb-TV-tittande via TV-skärmen tack vare Chromecast och Apple TV

17 May 2016

I Mediavisions senaste nordiska marknadsanalys syns en stark tillväxt för Google Chromecast. Tack vare denna och andra liknande produkter använder allt fler konsumenter TV-skärmen för att titta på webb-TV. Det nordiska TV-landskapet är under kraftig förändring. Allt mer innehåll finns tillgängligt online via streamingtjänster och konsumenterna är snabba att anpassa sig. På nordisk nivå tittar 6,8 miljoner på webb-TV dagligen. Daglig räckvidd är under första kvartalet 2016 uppe i 27% i Danmark, 31% i Finland, 39% i Norge med Sverige i topp på 40%. Det har blivit allt lättare att konsumera online-baserat innehåll i TV-rutan. Bakomliggande orsak är en stark tillväxt för enheter såsom Apple TV och Chromecast, kan Mediavision konstatera. Även spelkonsoler och smarta TV-apparater med inbyggda appar används i ökande grad av konsumenten. Google Chromecast har vuxit starkt på de skandinaviska marknaderna under senaste 12 månaderna och är snart i nivå med Apple TV i samtliga nordiska länder. – När nu kännedomen ökar för dessa enheter och att användarvänligheten förbättras, blir det lätt också för mindre teknikmogna konsumenter att titta på onlinebaserad media via TV-skärmen. Detta spär på konkurrensen mellan traditionell betal-TV och streamingtjänster ytterligare, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Mediavision följer löpande den digitala utvecklingen av mediemarknaden. Diagrambild, se bifogad fil. Pressrelease maj 2016